KGK Samaj - Kutch Pradesik Samiti

Guestbook

આપ શ્રી મહેમાનો એ શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ની શ્રી કચ્છ પ્રાદેશિક સમિતિ ની વેબ સાઈટ ની મુલાકાત લીધી તે બદલ આપ મહેમાન શ્રી ઓં નું અમે આભાર માનીએ છીએ અને અમારી વેબ સાઈટ તમને કેવી લાગી તેનો અભિપ્રાય અને સલાહ -સુચન અહી આપવા આપને વિનંતી સહ અભાર ......

લી ..........

માહિતી વિભાગ,

શ્રી કચ્છ પ્રાદેશિક સમિતિ.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

335 Comments

Reply Floydmug
6:09 AM on October 25, 2020 
??????? ????? ?????? ???? ???. ???????? ???? ??? ? ?????-??????????.
????????? ????. ?????? ?????????????
?????? ???? ???? ???
???? ??? ?????? ? ??? ????????
??????? ???? ??? ??????
????? ???? ????
?????? ??????? ?????? ???? ???
???? ??? ?????? ? ??????
?????? ???? ??? ??????
?????? ???? ???? ??????
???? ???? ????
???? ??? ?????? ? ???????????


https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.315635%2C59.9389
51&mode=search&oid=1420812562&ol=biz&sll=30.315635%2C59.938951&ss
pn=0.986023%2C0.282177&text=????????%20????%20???&z=11
Reply Jepsispub
4:10 AM on October 25, 2020 
?????? ??????

https://casinowin24.ru

??????????? ??????
?????? ????????
?????? ??????????? ????
Reply derevles.ru
3:54 PM on October 24, 2020 
?????????? ???????????? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ??????? ?????? ??????
.
????? ???? ??????????? ??? ???!
?? ??? ????? 10 ??? ?????????? ????????????? ???????????? ??????. ? ???????? ????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ??????. ?????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????? ????????? ?????? ???????????, ???????? ????????? ?, ???????, ???????? ????????? ???????????? ???????!
???? ??????? ???????? ? ??????? ??? ????? ???, ????? ???????????? ???? ? ???? ????? ? ???????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ?????????.
??????? ?? ?????? ????? ? ??????? ?? ?????? ?????????? ????? ????? ???????? ???????????:
- ?????????????????;
- ??????????? ????????? ??????? ????????????? ???????;
- ????????????.
????? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ??????
?????? ??????, ??????? ?? ????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? ?????!
Reply parimatch777
7:53 AM on October 24, 2020 
???????????? ??????? ?? ???????? ??? ?????? Parimatch https://parimatch.cyou/ ??????????? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ?????????
Reply Antoniojuz
6:25 AM on October 18, 2020 
???????,??????????! .


[email protected]
Reply Maximuscyk
12:39 PM on October 17, 2020 
???????,??????????! .
Reply IdarkaTon
5:50 AM on October 17, 2020 
????? ?????)

---
??! ?????????? ????? ??????? ????, ??????? ???? ? ??????? ?????????? ??????????? ??? fifa 15 ??????? fifa
Reply Charlesovast
8:50 PM on October 16, 2020 
????????? ???????
https://www.youtube.com/watch?v=2lVZLFoNVjU&list=PLDQ2uAJU_1p8Fva
JXMQThWFE4YZ4fvf3U

freebitcoin ????????? 2020
??????????
free bitcoin

freebitcoin ????????? ? ?????? ??????
Reply Charlesovast
2:20 PM on October 15, 2020 
freebitcoin ????????? ? ????
https://www.youtube.com/watch?v=2lVZLFoNVjU&list=PLDQ2uAJU_1p8Fva
JXMQThWFE4YZ4fvf3U

freebitco.in
freebitcoin ????????? 2020
freebitcoin ????????? ? ????

????????? ??????? ??? ????????
Reply Aarongow
1:52 AM on October 14, 2020 
???????? ????? ?????????? ????????, ?????????? ??
????-???????? ? ?????????, ? ?? ????????? ?????????
?????????? ???????, ? ???????? ? ??????????? ????????
????????? ???????.

?????? ????????????

???????????? ????????????


??????????? ??????????? ? ????????????


??????? ????? ? ????????????


??????? ?????
Reply Danil
2:55 AM on October 10, 2020 
Ñ?вÑ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ка
Reply MalMat
11:27 PM on October 7, 2020 
Updating plumbing in Domodedovo
Reply ThomasPhymn
4:57 AM on October 6, 2020 
Reply Irina
5:28 AM on October 2, 2020 
Ð?Ñ?дÑ?Ñ? на Ñ?еÑ?ном азовÑ?ком моÑ?е
Reply Robertren
7:14 PM on September 30, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ? вÑ?ем! Ð?лаÑ?нÑ?й Ñ? ваÑ? Ñ?айÑ?!
Ð?аÑ?Ñ?л новоÑ?Ñ?и в Ñ?еÑ?и:
Ð?Ñ?о и Ñ?колÑ?ко должен РоÑ?Ñ?ии http://mybioplanet.ru/news/36377-kto-i-skolko-dolzhen-rossii.html

Ð?боненÑ? невменÑ?ем Ð?боненÑ? невменÑ?ем
Ð?Ñ?Ñ? много инÑ?еÑ?еÑ?ного наÑ?ел Ñ?Ñ?Ñ?: инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?е Ñ?еÑ?нологии обÑ?Ñ?ениÑ? http://mybioplanet.ru/
новоÑ?Ñ?и новоÑ?оÑ?Ñ?ии новоÑ?оÑ?Ñ?иÑ? новоÑ?Ñ?и лнÑ?

Recent Videos

714 views - 0 comments
571 views - 0 comments
582 views - 0 comments